Tue toimintaamme

Toimintamme rahoitetaan vapaaehtoiskannatuksella.

  Lahjoitustili FI58 2362 18000 28629   NDEAFIHH
 viite 205151 Paikallinen ja kotimaan työ
 viite 7003 Toimitila ja toimintavarustus
 viite  4556 Intian työ.  Jacob Marinenin lähetys- ja avustustyö Intiassa. kts http://www.agapeintia.net/   ja  http://www.gtsss.org/
 viite 1180 Lifta School Jerusalemissa on erityiskoulu. Koulussa käy n. 13-18 v juutalaislapsia, jotka ovat joutuneet normaalin koulunkäynnin ulkopuolelle. Heitä autetaan palauttamaan luottamus omiin mahdollisuuksiinsa ja auktoriteetteihin.
kts. http://www.lifta.org.il/other/english.asp
 Lahjoitustili FI96 1395 3000 101613
 viite 2202 srk-johtajan Jukka Hammarénin hengellisen työn tuki ja toiminta srk:n johtajana.
 Lahjoitustili  FI71 1395 3000 102645
 viite 4501 TV-työ. Erityisesti Cantate! -TV-ohjelmat.
Kanttori Markku Ylipään toimittama hengellisen musiikin sarja TV7 kanavalla. kts. TV7 ohjelma-arkisto http://www.tv7.fi.

Rahankeräyslupa

Luvan myöntäjä:  Poliisihallitus 3.8.2016  No RA2016/385
Luvan saaja:  Tampereen Palatsi ry
Toimeenpanoaika ja -alue:  Lupa on voimassa 3.8.2016 – 31.7.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Keräysvarat käytetään
1. Yhteisön seurakuntatoimintaan Suomessa ja sen harjoittamaan julistus-, opetus- ja koulutustoimintaan,
2. Seurakuntatoimintaan liittyvään toimitilaan ja toimintavarustukseen,
3. Kristillisten TV- ja radio- ohjelmien valmistamiseen, esittämiseen ja tukemiseen,
4. Avustus- ja kehitysyhteistyöhön Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys toteuttaa
avustustyötä Israelissa ja avustus-, koulutus- ja lähetystyötä Intiassa. Jerusalemissa tuetaan erityiskoulua ja Intiassa orpolapsille tarkoitettua kotia sekä lapsien ja leskien koulutusmahdollisuuksia, yhteistyössä Agape Intia ry:n kanssa.
Varoja voidaan käyttää myös avustus- ja yhteistyöhankkeisiin, jotka liittyvät sosiaaliseen toimintaan, kansainväliseen diakoniaan tai yhdistyksen hengellisen sanoman levittämiseen taikka joiden tarkoitus on rohkaista ja tukea muita yhteisöjä ja seurakuntia kristillisen toiminnan ja elämän edistämiseksi. Hankkeita toteutetaan hengellisten tilaisuuksien, opetus- ja koulutustoiminnan, yhteisövalmennuksen ja avoimien yleisötilaisuuksien muodossa.

Kerättävät varat käytetään 3.8.2016-30.9.2018 välisenä aikana.

Keräyksen toimeenpanija on Tampereen Palatsi ry (Palatsiseurakunta)