Tue toimintaamme

Toimintamme rahoitetaan vapaaehtoiskannatuksella.

Lahjoitustilit NDEAFIHH
Tili
FI58 2362 18000 28629
viite 205151 Paikallinen ja Kotimaan työ
viite 7003   Toimitila ja toimintavarustus


viite  4556  Intia
- Jacob Marinenin lähetys- ja avustustyö Intiassa. kts. http://www.agapeintia.net/   ja  http://www.gtsss.org/


viite 1180 Lifta School Jerusalemissa on erityiskoulu. Koulussa käy n. 13-18 v juutalaislapsia, jotka ovat joutuneet normaalin koulunkäynnin ulkopuolelle. Heitä autetaan palauttamaan luottamus omiin mahdollisuuksiinsa ja auktoriteetteihin.
kts. http://www.lifta.org.il/other/english.aspTili
FI96 1395 3000 101613
viite 2202 srk-johtaja Jukka Hammarénin hengellisen työn tuki ja toiminta srk:n johtajana.

Tili FI71 1395 3000 102645
viite 4501  TV-työ. Erityisesti Cantate! -TV-ohjelmat:
Kanttori Markku Ylipään toimittama hengellisen musiikin sarja TV7 kanavalla. Musiikkiohjelma, joka koskettaa.
kts. TV7 ohjelma-arkisto http://www.tv7.fi.
Esimerkkiohjelmia
http://www.tv7.fi/vod/player/?program=5199 Ylistävä seurakunta 1
http://www.tv7.fi/vod/player/?program=5202 Ylistävä seurakunta 2
http://www.tv7.fi/vod/player/?program=6767 Öljypuu
http://www.tv7.fi/vod/player/?program=25014 Isämme - kuninkaamme!

Rahankeräyslupa
Luvan myöntäjä:  Poliisihallitus 3.8.2016  No RA2016/385
Luvan saaja:  Tampereen Palatsi ry
Toimeenpanoaika ja -alue:  Lupa on voimassa 3.8.2016 - 31.7.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Keräysvarat käytetään
1. Yhteisön seurakuntatoimintaan Suomessa ja sen harjoittamaan julistus-, opetus- ja koulutustoimintaan,
2. Seurakuntatoimintaan liittyvään toimitilaan ja toimintavarustukseen,
3. Kristillisten TV- ja radio- ohjelmien valmistamiseen, esittämiseen ja tukemiseen,
4. Avustus- ja kehitysyhteistyöhön Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys toteuttaa
avustustyötä Israelissa ja avustus-, koulutus- ja lähetystyötä Intiassa. Jerusalemissa
tuetaan erityiskoulua ja Intiassa orpolapsille tarkoitettua kotia sekä lapsien ja leskien
koulutusmahdollisuuksia, yhteistyössä Agape Intia ry:n kanssa.
Varoja voidaan käyttää myös avustus- ja yhteistyöhankkeisiin, jotka liittyvät sosiaaliseen toimintaan, kansainväliseen diakoniaan tai yhdistyksen hengellisen sanoman levittämiseen taikka joiden tarkoitus on rohkaista ja tukea muita yhteisöjä ja seurakuntia kristillisen toiminnan ja elämän edistämiseksi. Hankkeita toteutetaan hengellisten tilaisuuksien, opetus- ja koulutustoiminnan, yhteisövalmennuksen ja avoimien yleisötilaisuuksien muodossa.

Kerättävät varat käytetään 3.8.2016-30.9.2018 välisenä aikana.

Keäyksen toimeenpanija on Tampereen Palatsi ry (Palatsiseurakunta)