Tietoa Palatsista


Palatsi pähkinänkuoressa 1995-2005

Palatsi pähkinänkuoressaPALATSIN HISTORIAA

Näky luterilaisen karismaattisen kaupunkiseurakunnan istuttamisesta kypsyi pidemmän ajan kuluessa. Vuoden 1994 aikana Markku Ylipään vuodelta 1991 oleva näky yksityiskohtaistui konkreettiseksi toimintaehdotukseksi. Hänellä oli myös henkilökohtainen kehotus Jumalalta istuttaa uusi seurakunta Tampereelle.

PERUSTAMINEN, TARKOITUS JA YHDISTYKSEN REKISTERÖINTI
Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 8.3.1995 Tampereella. Kaikki perustajajäsenet ( 7 kpl ) kuuluvat joko Hengen Uudistus Kirkossamme r.y:n hallitukseen, Nokian seurakuntailta -liikkeeseen tai molempiin. 

Yhdistyksen tarkoitus on (säännöt 2§):
  • Levittää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta luterilaisen tunnustuksen mukaisesti ja yhteistyössä Hengen Uudistus Kirkossamme r.y:n kanssa
  • Rohkaista ja tukea muita yhteisöjä ja seurakuntia kristillisen toiminnan ja elämän edistämiseksi.
  • Edistää kristittyjen yhteyttä.

Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 2.6.1995.

ERI TAHOJEN INFORMOINTI

Yhdistyksen perustamista valmistelevassa vaiheessa informoimme kukin omien seurakuntiemme johtoa ja lähimpiä yhteistyötahojamme. Piispa Paavo Kortekangasta pidimme ajan tasalla jo alkuvaiheista saakka. 25.1.1995 keskustelimme hänen kanssaan asiasta lähemmin, jolloin hän totesi mm, että "kirkkomme ongelma ei ole hallinnollinen vaan hengellinen". Hän sanoi ongelman ratkaisemiseen tarvittavan erilaisia vaihtoehtoja, joiden joukkoon tämä yritys kuuluu.

Julkisuuteen asiasta annettiin informaatiota heti, kun yhdistyksen perustaminen ja toimitilakysymys olivat varmistuneet. Tämä tapahtui 23.2.1995 Nokian seurakuntaillassa ja tästä alkaen jaetulla ja postitetulla tiedotteella.

Lehdistö reagoi asiaan nopeammin kuin oma tiedotuksemme ehti perille. Tämä aiheutti runsaasti kysymyksiä ja jopa hämmennystä eri kristillisissä piireissä. Suora tiedottaminen, mikä oli tavoitteemme, olisi koettu oikeaksi ja turvalliseksi tavaksi kertoa tästä varsin radikaalista muutoksesta Tampereen kristillisten seurakuntien ja järjestöjen joukossa. Kritiikki kohdistui pääosin seurakunta -identiteettiimme, Palatsiseurakunta-nimeen ja julistamaamme sovitukseen eri tunnustuskuntien ja myös eri yhteiskuntaluokkien välillä.

Liikkeellelähtömme oli monille positiivinen uutinen. Se vastasi useiden tahojen toiminnallista seurakuntanäkyä. Kannustavia terveisiä saimme sekä luterilaiselta että vapailta suunnilta. Toimintamme alkamista odotettiin toiveikkain, joillakin tahoilla epävarmuutta sisältävin tuntein.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN

Toiminta aloitettiin 15.3.1995 mittavilla siivoustalkoilla. Ensimmäinen seurakunnan toiminnallinen tilaisuus pidettiin oman väen kesken 2.4.1995. Julkinen ja kaikille avoin toiminta aloitettiin viikonvaihteessa 8.-9.4.1995.

TAUSTATIETOA KINO-PALATSISTA

Kino-Palatsin elokuvateatteri sijaitsee Tuulensuun talossa, joka valmistui vuonna 1929 Tampereen kaupungin yliarkkitehti Bertel Strömmerin suunnittelemana. Strömmer oli voittanut talon suunnittelusta 1927 järjestetyn kutsukilpailun. Tuulensuun talo oli valmistuessaan Tampereen suurin asuinkerrostalo. Rakennuksen kaksi alinta kerrosta sisältävät liiketiloja ja elokuvateatterin, neljässä ylimmässä on asuntoja. Elokuvateatteri toimi aluksi nimellä Tuulensuu, myöhemmin nimi muutettiin Kino-Palatsiksi. Nykyään salissa on 625 istumapaikkaa. Säännöllinen elokuvatoiminta tiloissa päättyi vuonna 1991. Elokuvateatterin sisätiloja on suojeltu asemakaavalla.

Asunto Oy Tuulensuu edustaa 20-luvun klassismia. Rakennuksella on Hämeenpuistoa vasten koko korttelin levyinen ja sekä Hämeenkadun että Kauppakadun suuntiin puolen korttelin levyiset selkeät  julkisivut, jotka päättyvät voimakkaaseen räystäslinjaan. Julkisivut muodostavat klassismin periaatteiden mukaista yhtenäistä kaupunkitilan seinämää. Elokuvateatterin sisäänkäynnin merkitsee Hämeenkadun puolella kahden kerroksen korkuinen monumentaalinen portaali.

Kino-Palatsin sisätilojen sommittelu ja detaljointi liittyvät koko rakennuksen perusmuotokieleen. Elokuvateatterin tilat on järjestetty sisäänkäynnin ja valkokangasta ympäröivän näyttämörakenteen välisen keskeisakselin varaan hieman rikottuna symmetrisenä sommitelmana. Päätilat ovat osittain kahden kerroksen korkuinen eteisaula ja itse teatterisali, jonka korkeaa tilaa kiertää kolmella sivulla parvirakennelma. Selkeän perusmuotoisten tilojen pintojen jäsentelyssä on käytetty pohjoismaiselle klassismille ominaisia suuria eheitä pintoja ja tyyliteltyä antiikin ja egyptiläisen perinteen innoittamaa ornamentiikkaa. Tilojen koristelu on kuvanveistäjä W. Rich. Rautalinin ja stukkorappari Arvid Nurhosen käsialaa.

Sisustus on säilynyt pääosin alkuperäisenä. Parvikerroksen yläpohja on kärsinyt vesivahingoista ja kipsikoristeet ovat paikoin vaurioituneet. Lisäksi elokuvateatteri on maalattu kolmisenkymmentä vuotta sitten silloisen muodin mukaisesti ja pinnat kaipaavat jo tyylinsä mukaista kunnostamista. Elokuvateatterissa esitetään edelleen nitraattifilmejä kunnossa olevan vanhan esitystekniikan ansiosta. Toiset vastaavat käytössä olevat laitteet sijaitsevat Suomen Elokuva-arkistossa.

Lähteet: Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998.

Tampereen kaupungin ympäristötoimi kaavoitusyksikkö julkaisuja 2/1998. Mukala, Jorma: Metso, Voima.

Tuulensuu: Tampereen arkkitehtuuria. Tampere-seura. Tampere 1999SUURI MUUTOS KÄYNNISTYI v. 2006 ALUSSA
Palatsiseurakunta muutti Kino-Palatsista alkavan remontin tieltä tammikuussa 2006. Elokuvateatteri koki seuraavina vuosina merkittäviä muutoksia ja parannuksia sen käytettävyydessä ja ulkoasussa. Samassa yhteydessä tilat sisustettiin ravintola-, kokous- ja teatterikäyttöön.
Tilojen uusi käyttäjä on Musiikkiteatteri Palatsi. Uusittuun teatteriin ja sen nykyiseen toimintaan voi tutustua myös nettisivuilla http://www.palatsiteatteri.fi
Palatsi pähkinänkuoressa 1995-2005 03.03.2010
Palatsiseurakunnan karismaattisuus on Sanaa ja kristittyjen yhteyttä 03.03.2010